Speed Cameras Radar

Speed Cameras Radar

bigDream Corporation
Ocjene korisnika:
0/5
Dodatne informacije
Obnovljeno
07.01.2021
Veličina
5 Mb
Broj instalacija
0
Aktualna verzija
3.3.3
Verzija Androida
Android 5.0
Speed Cameras Radar karta s lokacijama kamera za brzinu
Opis

Karta s označenim kamerama

Speed Cameras Radar je aplikacija za Android uređaje, koja je karta javnih cesta na kojoj se nalaze oznake o raznim kamerama koje bilježe brzinu vožnje. Aplikacija pruža informacije o stacionarnim sustavima nadgledanja, kao i o privremeno instaliranim mobilnim kamerama. Kao izvor koriste se dvije baze. Jedna sadrži fiksne podatke koje pružaju partneri ove aplikacije. Druga baza omogućuje  korisnicima da sami unose u nju promjene i pojašnjenja u vezi s mjestima na kojima se nalaze sustavi za nadgledanje. Postavke aplikacije omogućuju prebacivanje između ta dva izvora.

Upozorenja i obavijesti

Druga zanimljiva značajka rada aplikacije Speed Cameras Radar za Android je funkcija ranog upozorenja vozača o kameri na ruti. Manifestira se u obliku posebne zvučne obavijesti i izračunava vrijeme za koje trebate biti obaviješteni o sustavu nadgledanja, na temelju trenutne brzine kretanja. Zahvaljujući ovoj funkciji, možete pratiti rutu bez kontakta očima sa zaslonom pametnog telefona, jer ćete u slučaju prekoračenja brzine biti obaviješteni da se približavate nadzornoj kameri čak i ako je zaslon zaključan.

Značajke

  • aplikacija vam omogućuje prikaz lokacije kamera za brzinu; 
  • postoje informacije i o stacionarnim kamerama i o mobilnim sustavima za nadgledanje; 
  • podržane su sve aktualne verzije Androida; 
  • implementirano je jednostavno i praktično sučelje; 
  • možete uključiti zvučne obavijesti o incidentima i kamerama na ruti.
     
Ostavite komentar
You will also like